Gå til sidens hovedinnhold

Vikenmodellen - konsulentbruk for et seriøst arbeidsliv

Leserinnlegg


Det kan virke som om noen er motstandere av konsulentbruk, bortsett fra når de selv liker konsulenten. Denne holdningen legger nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet opp til i Viken. Hvorfor skal en konsulent fra LO slippe unna reglene for offentlig anskaffelse?

Viken fylkeskommune har vedtatt nye regler for hvordan innkjøp og anskaffelser skal gjøres. Høyre mener det ligger mange gode tiltak i strategiene som fylkesrådet har foreslått.

Innkjøpsmakt
Det er klokt å bruke innkjøpsmakten både til smartere ressursbruk, bedre måloppnåelse og til å styre samfunnet i en ønsket retning. Noe vi blant annet gjør ved å stille strengere krav til leverandørene og etterspørre mer innovasjon.

Et seriøst arbeidsliv
En viktig del av innkjøpsstrategiene handler om å vedta regler for et seriøst arbeidsliv. Har vi slike regler kan vi unngå at useriøse bedrifter slipper til. Det er bra for alle bedrifter som driver på en etisk og skikkelig måte, og bra for samfunnet.

Vikenmodellen på Romerike
Viken fylkeskommune er ansvarlig for de videregående skolene. Det er stadig en del byggeprosjekter på gang, enten det er nybygg, utvidelser eller rehabilitering av gamle skolebygg, også på Romerike. «Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv» er særlig relevant i denne bransjen. Modellen innebærer en rekke krav i kontrakten med entreprenøren, og flere av disse må følges opp ute på byggeplassene. Lovverket har også mange regler og krav som skal oppfylles. På Romerike skal vi ha nye lokaler til tannklinikkene på Strømmen, Eidsvoll, Sørumsand og Nannestad. Det vil kreve tilrettelegging av lokalene som må utføres av fagfolk. Arbeidet må gjøres av leverandører som følger norsk lov og sikrer at de jobber for et rettferdig arbeidsliv.

Kompetansebygging
Høyre mener det er naturlig å bygge egen kompetanse i fylkeskommunen. Vi må ha egne ansatte som kan kontrollere at våre leverandører oppfyller kravene vi setter, blant annet hva gjelder rettferdige arbeidsforhold og god forretningsetikk. Hvis fylket skulle velge å sette ut jobben til andre, så mener Høyre at en slik anskaffelse må følge alle de samme reglene som fylket benytter i andre anskaffelser. Tilbydere skal konkurrerer om oppdraget.

Offentlig anskaffelse
Fylkesrådet velger en annen løsning. De vil kjøpe tjenesten fra LO, og de har fått et flertall i fylkestinget med på dette. LO skal sende ut kontrollører på vegne av Viken, for å sjekke at reglene overholdes. LO er en viktig aktør i norsk arbeidsliv. Men for Høyre fremstår denne måten å kjøpe tjenester eller konsulenter på, som underlig. Høyre syns det er et problem at vi vedtar strenge regler for alle andre innkjøp, men her plukker Fylkesrådet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ut leverandøren på forhånd. Det kan virke som om fylkesrådet her har tenkt, LO liker vi, så da hopper vi over alle normale innkjøpsregler. Fordi de har bestemt seg for at denne leverandøren liker de best? Slik kan vi ikke ha det om vi skal sette standarden for et seriøst arbeidsliv og «vise vei» i arbeidet med offentlige innkjøp. Fylkesrådet bør også se verdien av å gå foran som et godt eksempel. Bare da kan offentlige innkjøp bidra fullt ut til å styre samfunnet i ønsket retning - i dette tilfellet et seriøst arbeidsliv.

Vi i Høyre har større forventninger til hvordan Viken gjør offentlige anskaffelser.

Lise Hagen Rebbestad og Lars Dahl Berge, fylkestingsmedlemmer Høyre, Romerike

Kommentarer til denne saken