Viken informerte i dag om at prosjektet for Fylkeshus for Nye Akershus i Sandvika er avsluttet.

Jeg er megett glad for at Viken også nærmer seg avslutning hvis det noensinne har syntes logisk å plassere Fylkeshuset der.

Når det skal etableres et nytt samlingspunkt for størstedelen av befolkningen i Nye Akershus springer det i øynene at det bør være i Lillestrøm, om det skal være innenfor det nye fylkets grenser. Jessheim egner seg nesten like godt.

Er begrunnelsen for valget av Sandvika som fokus i Akershus offentlig?

Hvis det er vanskelig for politikere på vestkanten av Oslo å reise østover foreslår jeg at de knytter seg til Nye Buskerud.

Forøvrig mener jeg at fylkeskommuner burde avvikles. Det vil fremme lokaldemokratiet. Statsforvalteren er tilstrekkelig med funksjonen som klageinstans.

Karin Ingebrigtsen, Lillestrøm