Viken kollektivterminaler møter våren med oppgraderte terminaler og sjåførdoer

Men foreløpig er beskjeden fra Ruter om ikke å reise hvis du ikke må.