Bruk musepeker for å se omgivelsene. Det er dessverre ikke lyd på 360-videoen.