Litt synd at mange ikke ser hvor store kulturforskjeller det er mellom muslimene i Norge.

Jeg er litt lei av at folk tror at alle muslimer er like og ikke klarer å se forskjell på kultur og religion.

For det første så synes jeg religion er privat, jeg synes ikke andre har noe med hvor ofte jeg ber eller om jeg faster i ramadan. Jeg feirer alle muslimske høytider og jeg følger religionen på min måte.

Fra mange land

For det andre, er det store kulturforskjeller i ulike muslimske land, og det er litt synd at folk tror at alle muslimer er like – ut fra dem som framstilles i media. Det er jo enorme forskjeller på disse personene som uttrykker sin religion med sin sterke kulturelle bakgrunn og meg selv.

Det er store forskjeller på oss, fordi vi kommer fra ulike land med ulike kulturer. Alt kommer jo an på hvordan de forskjellige kulturene tolker og forstår Koranen. Vi har ulike kulturfiltre så det er selvsagt at vi tolker den forskjellig.
Jeg er utlending og er troende, men jeg er også en person. Jeg er stolt over å være fra Kosovo og jeg er stolt over å være muslim, fordi det er en fredelig og fin religion, men det definerer ikke meg som person. Jeg er oppvokst med å ha gode intensjoner og respektere andre mennesker.

Valgte å bli

Foreldrene mine kom som flyktninger til Norge, og vi valgte å bli i Norge – og da er det vår jobb å integrere oss.

Vi kan ikke regne med at alle vil integrere seg i det norske samfunnet, men det er mange måter å tilrettelegge for integrering på. Som skolegang, utdanning og andre ressurser slik at mennesker kommer ut i arbeidslivet. Hvis det norske samfunnet strider så mye mot noens verdier og tankesett er det faktisk ikke verre en å prøve ut et annet land å bo i.

Jeg kjenner veldig mange godt integrerte innvandrere og synes at det hadde vært bedre hvis disse hadde blitt framstilt og fokusert på.

Invester i integrering

Helt klart at det tar tid å venne seg til det norske systemet og det er ikke noe som skjer over natten, men jeg mener at politikerne burde legge enda større fokus og penger i integrering, slik at de som har valgt å bo i Norge får bedre oppfølging. Det er også viktig at de som tar en utdanning får jobb.

Ville vel bare fram til at jeg synes det er feil at «muslimer» omtales som en gruppe. Da vi alle er forskjellige personer med ulike kulturer, verdier og tankesett.

Innlegget er hentet fra Kosovare Neziris blogg, med forfatterens tillatelse.