Høyres Turid Kristensen har startet valgkampen. I Romerikes Blad 20.02.21 sier hun «I år har kommunen kuttet pengene til sommerskole ut av budsjettet.»

Hun refererer til Lørenskog kommunes budsjett som ble enstemmig vedtatt, uten innsigelser fra Høyre, i desember. Videre hevder Kristensen det er uforståelig at sommerskolen ikke ligger inne i budsjettet fordi regjeringen i slutten av januar foreslo å bevilge midler til sommerskole.

Kristensen vet veldig godt at kommunale budsjetter blir vedtatt i desember hvert år.

La meg være helt klar, det er selvfølgelig slik at Lørenskog SV – som alle partier i Lørenskog – er enige om at barn og unge skal ha et tilbud i løpet av sommerferien, men vi husker også at lag og foreninger måtte stoppe aktivitet for barn og unge i desember, og skolene ble delvis stengt.

Vi visste ingenting om hvordan 2021 ville arte seg, verken med tanke på smittespredning eller kommuneøkonomi. Det koster å drive en kommune i kriseberedskap, og tvetydige signaler om hva slags støtte man kan regne med fra regjeringshold, gjør ikke situasjonen enklere for ansatte i kommunen og lokalpolitikere.

Når vi vedtok budsjett var det ingenting som tydet på at det ville komme øremerkede tilskudd til å drifte sommerskole. Da blir det smålig at Kristensen velger å gå ut på denne måten. Hadde denne bevilgningen kommet tidligere så er det klart at dette hadde vært en post i budsjettet. Kommer den nå er det klart at sommeraktivitet vil bli prioritert.

I samme artikkel sies det at Lørenskog kommune avlyste sommerskolen i 2020.

Heldigvis får skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen komme til ordet i saken, og sier helt riktig at det ble arrangert sommerskole/aktivitet i 2020, i motsetning til hva Kristensen sier. Usannheten om at kommunen ikke hadde aktivitet i fjor står til og med som overskrift i saken. Det er riktig at sommerskolen som sådan ble foreslått avlyst på grunn av pandemien. Dette resulterte i at Lørenskog SV foreslo å finne midler og gjøre et forsøk. Bred enighet i formannskapet og fantastiske folk i kommuneadministrasjonen gjorde at vi sommeren 2020, til tross for svært vanskelige forhold, klarte å gi mange Lørenskogunger en herlig sommeruke.

I Lørenskog har politikere fra alle partier og administrasjonen jobbet sammen for å lose innbyggerne, og kanskje spesielt, barn og unge gjennom denne ekstraordinære situasjonen. Da føles det både utidig og sårt at en lokal stortingspolitiker når hun først kommenterer lokalpolitikken velger å gjøre det på en negativ måte.

Vanskelige tider krever mer av alle. Unger og ungdom mister forutsigbarheten de trenger, folk med psykiske utfordringer sliter og alle gjør vi så godt vi kan. Vi må holde sammen og se det positive i hverandres innsats i denne krevende tida.

Spiss gjerne blyanten, men bruk mykt bly.

Nancy Gogstad, gruppeleder Lørenskog SV, Fjellhamar