At mennesket holder dyr, enten for nytte eller hygge, er en type symbiose nesten like gammel som mennesket selv.

I moderne tid er forholdet tuftet på de samme variable, nytte i sammenhengen praktisk eller som mat, hygge i sammenhengen kos og mental stimulanse. Grovt formulert.

Dyrets størrelse og artstypiske oppførsel avgjør hvorvidt menneskeskapte regulativer er nødvendig for å begrense dyrets adferd.

Hundehold er strengt regulert. Ansvaret for hva hund gjør er flyttet til den som eier eller passer hund.

I prinsippet gjelder dette ansvarsforholdet uansett type dyr det angår, for hva dyret foretar seg.

Uregulert katt

Allikevel, det mangfoldet vi ser i dyr vi mennesker tar til oss ved valg, synes i enkelte tilfeller å slå negativt ut relatert det naturlige mangfold vi faktisk er lovpålagt å beskytte. Her sikter jeg spesielt til katt.

Katt er verken stor nok eller aggressiv nok til å anses farlig for mennesker, og passer seg stort sett for trafikk. Ikke slik å forstå at katter aldri påkjøres, men dersom hunder ikke var pålagt båndtvang der folk normalt ferdes (som det heter i lovverket), så ville det nok sett styggere ut.

Som katt, så er også hund jegere av natur, men hund reguleres strengere fordi større verdier står på spill. En ihjelrevet sau har en prislapp. Fordi mennesket setter prisen, og beregner avkastningen.

Et skadet menneske som følge av hundeangrep prises langt høyere enn sau, og takk for det.

Hvorfor får da katt lov til å jakte det den vil, når den vil, uten at eiere/passere ansvarliggjøres?

Vår og forsommer, i den yrende yngletiden, jakter tallrike katter på knapt flyveferdige fugleunger på bakkenivå og i lave busker og kjerr. Vi ser knapt rotter lenger. Det er ikke kattens fortjeneste, heller da Roafs. Mus kommer og går, ved museår, men ikke spesielt i hus og hager, heller da i naturen.

Trenger ikke katt

Trenger man katt i naturen? Nei, katt holdes i dag av mennesket, hos mennesket. Katt er i svært liten grad vill i Norge. I naturen finner vi de ville. Gaupe, jerv, rev og grevling. Alle disse spiser katt om de kunne, og et par av dem jager gjerne katt. Derfor slipper katteeiere gjerne ut katten sin der mennesker bor, der gaupe og rev ikke jakter.

Naturmangfoldsloven trådte i kraft i Juli 2009, og omfatter alle sektorer i vårt samfunn. Vi er alle pålagt å hensynta mangfoldet. Dette inkluderer alt liv, også fugleunger.

At kattehold utifra dette mangfoldshensynet ikke er regulert, er et under. At eiere/passere av katt ikke retter seg etter dette hensynet til mangfold er et under. At vårt lands myndigheter, i 2022, fortsatt sitter på fingrene sine i denne sammenheng, er et under.

Apropos rev, et wifi-kamera fanget opp en rev i lett trav over gårdsplassen min for noen uker siden. Herlig! Et større urbant mangfold trengs. Mer rev, rev spiser katt.

Morten Lillebø, Strømmen