Jeg ser i et innlegg i RB at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Rælingen vil ha utvikling på Nordby. Rælingen Høyre er enig i dette. Derfor synes vi det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet går i mot en utvikling rundt Nordby Bruk!

Alle partier i Rælingen kommunestyre unntatt Ap støtter et initiativ fra grunneier på Nordby Bruk der vi kan få «to fluer i ett smekk». Her er det planer om å bygge 20-40 boliger, samtidig som den gamle kraftstasjonen settes i stand. Det kan også bli en gjenoppbygging av en gammel arbeiderbrakke, samt småbåthavn og friområder. Dette vil virkelig bidra til ei levende bygd som Ap er opptatt av, og som Ytre Rælingen Vel hilser velkommen.

Høyre støtter planene om å rehabilitere 7-bane og ny aktivitetspark, og ønsker å legge til rette for å opprettholde ei bygd med liv og røre, som blant annet Hanne Fjerdingby Olsen (AP) skriver i innlegget i RB. En utvikling rundt de kulturhistoriske verdiene ved Nordby Bruk som inkluderer nye boliger vil ytterligere bidra til liv og røre. Arbeiderpartiet bør vurdere sin holdning på nytt!