Gå til sidens hovedinnhold

Vi tar samfunnsansvar

Leserinnlegg

Denne uka trappes Unio-streiken kraftig opp, og flere kommuner i Viken er nå tatt ut. Mange er nok enige i at de som har stått i førstelinje under pandemien, fortjener noe mer enn bare klapping fra balkongene.

Men det er ikke det denne konflikten handler om. Offentlig sektor sliter nemlig med å rekruttere og beholde ansatte i de viktige stillingene velferdsstaten er så avhengig av. Stillinger som krever høyere utdanning.

Rekrutteringsproblemene til blant annet yrker som lærere og sykepleiere har pågått over lang tid, og var et problem lenge før pandemien også. Pandemien har bare bidratt til at man i større grad har fått øynene opp for det.

Unio-streiken er på mange måter en streik for hva slags velferdssamfunn vi ønsker å ha. En fungerende velferdsstat er avhengig av tillit, og det får man med godt utdannede lærere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bibliotekarer og forskere. Dette er yrkesgrupper som gir viktige tjenester daglig for hele befolkningen uavhengig av inntekt eller sosial status.

Rekrutteringsproblemer

Når vi er kjent med de rekrutteringsproblemene kommunene står overfor, må alle midler tas i bruk for å finne en løsning. Det er en kjensgjerning at lønn er et av de virkemidlene som ikke er benyttet. KS, som forhandler for arbeidsgiver, nekter å innse at nettopp lønn er avgjørende for å sikre at ansatte fortsetter å stå i jobben, og at man får rekruttert inn nye. Skal man beholde ansatte, og samtidig rekruttere de unge, er man avhengig av at yrkene anses som attraktive.

Slik situasjonen er nå slutter en av fem sykepleiere i yrket i løpet av 10 år. Dette skyldes at lønn ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbelastningen. Det er generelt for få kvalifiserte søkere, og man sliter derfor med å få besatt ledige stillinger.

Unio organiserer ansatte i offentlig sektor med høyere utdanning, ansatte som hver dag bidrar til at velferdsstaten fungerer. Streiken fører til at tredjepart rammes. Men enda flere vil rammes de neste årene når vi ikke kan tilby de samme helsetjeneste som nå, når enda flere elever undervises av ukvalifiserte eller det blir enda lengre ventelister på opptreningen din.

Streik passer aldri

Er det noe tredjepart vil rammes av, så er det at barn, unge, voksne, syke og eldre ikke får det tilbudet de skal som følge av mangel på fagfolk. Unio tar derfor det samfunnsansvaret KS burde ha tatt, når vi nå streiker for å sikre at offentlig sektor i større grad kan rekruttere og beholde ansatte i de yrkene som er så viktig for at velferdsstaten skal fungere. Det passer aldri at vi streiker- fordi vi er de uunnværlige i en velfungerende offentlig velferdsstat.

For UNIO Lillestrøm

Jon Ola Eggen og Jana Hoffmann

Kommentarer til denne saken