– Vi ser at det ligger mye gammelt der, men ikke hvor mye

Venter med ryddeoppdraget til vegetasjonen er litt mindre.