– Vi må tenke nytt, så festivalområdet vil ikke bli som vi og besøkende har blitt vant til

I et år der de fleste festivaler blir avlyst, lar ikke arrangøren av denne festivalen seg stoppe.