Lærlinger er et viktig virkemiddel for rekrutteringen. Norge trenger flere lærlinger og fagarbeidere i fremtiden enn noen gang før, og mangelen på lærlingplasser er et av de mange store problemene Norge står ovenfor når vi etter hvert kommer ut av pandemien. Flere bedrifter er på randen til å gå konkurs og sliter med å holde hodet over vannet.

I slutten av mars la regjeringen frem sitt forslag til ny fullføringsreform. Der står det veldig mye bra, men ett av punktene jeg undres litt rundt er at regjeringen ønsker å innføre en «rett til lærlingplass». Vi er nemlig helt enige i problemet; elever på yrkesfag må få lærlingeplass for å fullføre utdanningsløpet sitt, men samtidig er det slik at lærlingplasser ikke bare kan vedtas, de må skapes. Hvis vi skal rekruttere flere unge inn i arbeidslivet trenger vi et sterkt privat næringsliv. Da det er her arbeidsplasser skapes, og hvor unge finner seg jobb. Vi vet det er bedriftene i dette landet som skaper økonomisk vekst og ansetter unge, og vår oppgave som politikere blir da å skape de beste rammevilkårene for denne veksten.

Da må vi gjøre det mer attraktivt for bedriftene å ta inn lærlinger. På samme måte som vi ikke kan vedta arbeidsplasser, kan vi heller ikke vedta lærlingeplasser. Vi må likevel sørge for at de elevene som går yrkesfag får en lærlingplass, men det gjør vi ikke gjennom tvang eller vedtak om en «rett». Grunnlaget for å lovfeste lærlingplasser blir irrelevant hvis selve utbyttet for bedriftene ikke er til stede.

Å fjerne arbeidsgiveravgiften og øke lærlingtilskuddet er gode løsninger, da det er helt bakvendt at man i dag snakker varmt om å ansette flere lærlinger samtidig som vi har en arbeidsgiveravgift som gjør det ulønnsomt for bedriftene å ansette dem. Skal bedriftene ansette flere lærlinger må vi legge til rette for det ved å gjøre det lønnsomt å ansette lærlinger. Vi i FrP/FpU vil derfor se på om man kan øke lærlingtilskuddet slik at man kompenserer for bedrifter som påtar seg lærlingplasser samtidig som lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift slik at det blir mer attraktivt å ansette lærlinger. Samtidig må vi også sørge for at det blir stilt større krav til bruk av lærlinger på offentlige (bygge-)prosjekter.

Så i stedet for å lovfeste lærlingplasser må vi ha en mer realistisk og samfunnsøkonomisk løsning, som å på sikt gjøre det så gunstig å ansette lærlinger at det blir bedriftene som kjemper om lærlingene, og ikke lærlingene som må kjempe om bedriftene.

Markus Gotaas, Viken FpU, Jessheim