Gå til sidens hovedinnhold

VI MÅ REDDE DRENERTE NORSKE MYRER!

Leserinnlegg

Verdens myrdag er 2. juni! På denne viktige dagen har vi et krav:

Drenerte myrer i Norge må restaureres!

Vi krever i tillegg forbud mot uttak av torv fra torvmyrer i Norge

og innskjerping av regelverket for all annen ødeleggelse av myr!

I kommunene Ullensaker og Nes ligger den store, flotte myra med to navn: Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan. Den lagrer karbon tilsvarende utslipp fra mer enn 120 000 fossilbiler i ett år. Den er levestedet og matfatet til et fantastisk mangfold av arter og rasteplassen til trekkfugler på vei sørover eller nordover. Ikke minst er Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan et viktig område for friluftsliv og rekreasjon.

I 2013 ble det gitt konsesjon til å ta ut torv i denne myra. I løpet av kort tid ble flere dype grøfter gravd ut, og vannet strømmet i store mengder ut av myra. Etter intense protester fra blant andre Norsk Ornitologisk Forening i Oslo og Akershus, politikere i Ullensaker og Nes, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk Botanisk Forening, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Sabima, stanset utgravingen av torv. Men fortsatt renner vann ut av grøftene og tørker ut myra.

Kampen mot industrielt torvuttak på Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan ble løftet til rikspolitikken, og var dermed startskuddet for de senere års endringer i norsk myrforvaltning.

Nå må grøftene tettes og myra restaureres! Bare da kan vi redde en av de siste, store høymyrene på Østlandet. I det første året av FNs tiår for restaurering av natur, krever vi også at ødelagte myrer over hele landet restaureres – slik at vi kan stanse utslipp av klimagasser og sørge for at myrene får tilbake sine økologiske funksjoner.

Vi krever:

• At kommunene Ullensaker og Nes umiddelbart igangsetter arbeidet med restaurering av Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan.

• At restaurering av forringede og ødelagte myrer intensiveres

• At myrer i Norge får bedre beskyttelse mot alle former for inngrep

Besteforeldrene Klimaaksjon, Framtiden i våre hender, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening, WWF og Sabima.

Kommentarer til denne saken