Gå til sidens hovedinnhold

Vi må få flere unge i jobb!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I årevis har man snakket om at eldrebølgen kommer, at oljeinntektene vil synke og at automatiseringen vil redusere antallet arbeidsplasser. Vi har i årevis hørt at utgiftene vil øke, samtidig som inntektene vil utvikle seg negativt.

Vi som er unge i dag har fått den utakknemlige oppgaven å sørge for et mer bærekraftig samfunn enn det vi ble født inn i. Dette handler for mange om klima og miljø, men det må også handle om jobb og næringsliv. For å sørge for en mer bærekraftig fremtid trenger vi en bærekraftig økonomi.

Samfunnet får stadig flere eldre som fortjener en verdig eldreomsorg. At dette koster penger er ingen hemmelighet, og som motvekt til disse utgiftene trenger vi flere i arbeid – fortrinnsvis unge.

Koronapandemien gikk hardt ut over unge i arbeidslivet. Det var unge som jobbet på kaféene som ble stengt ned og det var unge som hadde jobbene det var enklest å «si opp» når det var behov for permittering. Samtidig står også vi unge med minst erfaring og dermed færrest muligheter til å omstille oss og skaffe en ny arbeidsplass.

Nå er kaféene igjen åpne og blant annet serveringsbransjen skriker etter folk. Dette lover bra for unge ute etter sin første jobb. Samtidig er ledige arbeidsplasser ikke det samme som en garanti for at det er vi unge som får arbeid.

Før pandemien var 10% av alle under 30 år utenfor jobb, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Disse ti prosentene trenger vi i jobb for å sikre en mer bærekraftig økonomi for fremtiden.

Unge Høyre, som ungdomsparti, har en klar idé for hva vi mener kan hjelpe unge ut i jobb. Vi må gjøre det mer attraktivt å ansette unge mennesker, men også mer attraktivt for unge å faktisk stå i jobb.

Det første kan man sikre med en lavere arbeidsgiveravgift for unge. En lavere ansettelseskostnad tror vi vil gjøre at bedriftseiere og de som ansetter mer villige til å ansette unge – for den økonomiske risikoen er lavere. Et slikt tiltak, som vil gjøre det enklere å få jobb med mindre erfaring enn konkurrenten, gjør det enklere å bli en del av arbeidsmarkedet som helhet.

Det andre tiltaket vårt er å gjøre arbeid mer attraktivt for unge. Derfor ønsker vi et skattefradrag på 5000kr til unge i arbeid. Dette skal gjøre det mer lønnsomt for unge å få sin første jobb, samtidig som vi fortsetter å øke frikortsgrensen. Et tiltak som gjør det mer attraktivt for unge å tjene sine egne penger, men som og er med på å gi unge arbeidserfaring vi vet er nødvendig for å få jobb senere i livet.

I møte med eldrebølgen og mindre oljeinntekter har vi et behov for at flere jobber – også vi unge. Derfor må politikken målrettet jobbe for at unge skal ha lyst til å jobbe, men og får muligheten til å jobbe.

Herman Kapaasen og Håvard Clementz, AU-medlemmer i Akershus Unge Høyre

Kommentarer til denne saken