Lillestrøm kommune arbeider for tiden med revidert kommuneplan. Administrasjonens forslag har ikke falt i god jord hos mange politikere. I hvert fall ikke i mitt parti, Senterpartiet. Bygg tett, høyt og smått leser jeg ut av planforslaget som er lagt fram. Det satses ensidig på utbygging i Lillestrøm by og i sentrum av Sørumsand og Fetsund. Det argumenteres med at fortetting begrenser transportbehov.

For langt fra toget

Utvikling av vellykkede boligområder som Løkenåsen, Granåsen og Garderåsen i mitt nærområde i Fetsund, blir avvist fordi de ligger for langt fra togstasjonen. Også næringsområdene utenfor Lillestrøm by blir nedprioritert. Målsettingen er flere kontorarbeidsplasser i Lillestrøm by. Utvikling av næringsområder som Heia og Krokstad ønskes ikke utviklet og utvidet.

Hva med boliger for barnefamiliene? Det blir ikke prioritert. Utviklingen går i retning av en- og topersonshusholdninger, sier planleggerne.

Ryddejobb

Vi får en skikkelig ryddejobb i den politiske behandlingen av kommuneplanforslaget. Det er bygd mange fine leiligheter nær kollektivknutepunktene, men det er sånne som meg – snart eller allerede pensjonister – som er kjøpere. Målsettingen om å bygge i knutepunktene for at pendlere skal ha kort vei til toget, nås ikke. Det er ikke mange barnevogner å se i blokkene som er bygd i Fetsund i hvert fall. Det har sin enkle forklaring. Leilighetene som tilbys er for små og for dyre. Dessuten ønsker familiene en hageflekk som ungene kan boltre seg på. I stedet for å flytte inn i leiligheter i sentrum, tar barnefamilier og jobbpendlerne over husene til oss pensjonister når vi flytter i blokk, eller de kjøper seg småhus i boligfeltene utenfor sentrum. Det lar seg forstå når en sjekker prisene. En ny blokkleilighet med to soverom i Fetsund sentrum koster 6,8 mill.kroner, mens et nytt rekkehus med fire soverom koster 6 millioner kroner.

Buss er miljøvennlig

Også næringssatsingen er ensidig i kommuneplanforslaget. Det er vel og bra med kontorarbeidsplasser i Lillestrøm by, men vi trenger flere typer arbeidsplasser. Produksjons- og lagerbedrifter trenger plass og tilbyr viktige arbeidsplasser til folk i kommunen som gjerne vil slippe å pendle til nabokommunene. Det finnes gode arealer med gode veiforbindelse som egner seg for plasskrevende næringsliv. Kommunen må stille opp også for slike arbeidsplasser.

Arealpolitikk, boligpolitikk og næringspolitikk blir viktige saksområder for Lillestrøm-politikere i tiden som kommer. Vi må klare å finne løsninger som ivaretar ulike behov – så vel barnefamilier som enslige, eldre som yngre. Og vi må ha som mål å tilby gode vilkår for et allsidig næringsliv. Og husk: Ikke bare tog, men også buss er miljøvennlig kollektivdekning.

Dagfinn Sundsbø, kommunestyremedlem i Lillestrøm for Senterpartiet.