Vi kan ikke lenger være så avhengig av land som Kina og India for å bli forsynt med medisiner

Av