– Vi justerer anslaget for når vi tror det blir behov for en tredje rullebane

Avinor har nye antakelser om hvor lang tid det vil ta før flytrafikken på Gardermoen er tilbake på «før korona-nivå».