– Vi har sett andre steder i landet at det vi skal gjøre nå skaper begeistring

Søndag skal alle som har deltatt i den nasjonale dugnaden i forbindelse med koronaviruset i Ullensaker takkes.