– Vi har fått smitte der vi absolutt ikke vil ha det

Til sammen fem personer med tilknytning til Skedsmotun bo- og behandlingssenter har nå fått påvist koronaviruset.