– Vi har fått overraskende mange henvendelser fra det jeg vil karakterisere som ressurssterke mennesker

Nytt Nav-tilbud er rettet mot personer som har fått merke korona-epidemien i eget liv.