Vi har i dag en flott interkommunal legevakt som for to år siden flyttet inn i nye lokaler på LHL-sykehuset i Ullensaker.

Legevakten behandler om lag 26.000 pasienter, og tar imot rundt 70.000 telefoner hvert år. De ansatte på legevakta gjør en fantastisk jobb, og spesielt nå under pandemien har de brettet opp ermene for å bidra til det beste for alle innbyggerne i Ullensaker.

Klager

I 2019 og 2020 har det kommet inn 14 klager til fylkesmannen som omhandler vår legevakt, hvor tre av hendelsene har funnet sted i 2020.

Alle avvik skal tas på det største alvor, og det blir de. Men vi vil ikke at det skal bli etterlatt et inntrykk om utrygghet ved en legevakttjeneste som i det store og hele fungerer svært bra. Vi har engasjerte ansatte som gjør sitt beste for innbyggere som har behov for hjelp, og et svært kompetent fagmiljø. Vi skulle helst sett at det aldri ble begått feil. Men når det skjer feil, er det viktig at Ullensakers innbyggere sier ifra. Bare slik kan tjenesten forbedres.

Åpenhet

Problemet er altså ikke at folk melder ifra, eller at saken havner i media. For det er viktig. Det er helt avgjørende å ha åpenhet rundt henvendelser fra de som bruker legevakten, og om ting som kan forbedres. Velgerne i Ullensaker fortjener at vi politikere, som er deres ombudsmenn, tar opp ting som ikke er som de skal. Det er en stor del av jobben vår som folkevalgte. Men det må gjøres på riktig måte. Vi må få fakta på bordet, før vi kan konkludere.

Ombudsrolle

Folkevalgte med en ombudsrolle skal ivareta innbyggernes interesser, men skal også bidra til å skape trygghet blant innbyggerne. Vi vil følge utviklingen ved legevakta nøye. Ullensakers innbyggere skal være trygge på at de får den hjelpa de trenger når de kontakter legevakta.

Martin Stanger (SP), leder, hovedutvalg for helse og sosial i Ullensaker