Gå til sidens hovedinnhold

Vi føler oss ikke trygge på skolen

Leserinnlegg

8. februar gikk de videregående skolene i Lillestrøm over til gult nivå. Dette var på bakgrunn av lave smittetall dagene før, men situasjonen har lenge vært ustabil, og etter at de videregående skolene ble åpnet igjen ser vi at smittevern ikke blir tatt på alvor. Vi er redde for at dette vil gjøre at smittesituasjon blir drastisk verre.

Vi kan ikke føle oss trygge med gult nivå på skolen, når smittevern ikke blir tatt på alvor. Et av de viktigste smitteverntiltakene er at klassene skal ha faste klassekart, hvor elevene ikke skal bevege seg i rundt i sitt eget, eller andres klasserom. Dette overholdes verken av elever eller lærere. Elever beveger seg rundt, både i egne og andres klasserom, og holder ikke avstand. De går rundt til hverandre for å hjelpe med oppgaver, skravle og klemme. Spesielt i friminutt, da det ikke er voksene til stede for å overse at reglene følges. I tillegg til dette er det stor trengsel både i gangene, ut og inn av klasserom og i trapper, enda en forutsetning for gult nivå er at trengsel skal unngås (Utdanningsdirektoratet, 2020).

De karantenereglene som er nå, vil ikke ha noe virkning, når smittevern ikke overholdes. Nå skal de som har sittet i en 2 meters radius rundt en smittet elev i karantene, altså ikke hele klassen. Dette vil ikke fungere når elever beveger seg rundt til andre, og hilser, klemmer og generelt ikke holder avstand. Viruset vil enkelt bli ført videre over til andre elever, og da er det utrolig problematisk at noen av lærerne våres også er med på å la elever flytte seg rundt i klasserommene. Smittesporing blir en umulig oppgave når man ikke vet hvor folk, i realiteten, har oppholdt seg. Dette er særlig seriøst med det nye muterte viruset.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for gult nivå har “God hygiene og forsterket renhold” som et hovedpunkt. Det er i dag satt ut antibac-dispensere ved alle skolens innganger, men disse brukes ikke. For å sikre god håndhygiene og unngå trengsel i inngangspartier burde det heller vært satt ut flasker med antibac i hvert klasserom. Disse kunne også blitt brukt til å vaske pulter mellom hver klasse som oppholder seg i rommet. På en av våre skoler er det ikke noe krav om rengjøring av pulter mellom hver time. Dette fører til at få, om noen, pulter blir vasket i løpet av en hel skoledag. På en ordinær skoledag kan et klasserom brukes av opp til fire forskjellige klasser. Det trengs bare èn smittet elev i èn klasse før viruset potensielt har spredt seg videre til tre andre klasser.

For at gult nivå skal fungere må smittevern overholdes nøye. Sånn er det ikke i dag, og det er ikke akseptabelt. Både vi og flere elever vi kjenner føler oss ikke trygge med å være på skolen. En mulig løsning kan være at de som ikke føler seg trygge på skolen, kan få valget om å ha hjemmeskole, uten å måtte ha symptomer på viruset. Hvis ikke, føler vi at skolene må tilbake til rødt nivå, og det kan fort bli en stor belastning for flere elever.

Sofia Zalmai og Lisa Marie Bredesen, Sofia Zalmai, Lisa Marie Bredesen, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken