Det har pågått større og mindre prosjekter knyttet til tømmerhistorien i Nordre Øyeren siden 2011, gjennom prosjektet tømmerruta. For å videreutvikle dette ønsker man å utrede muligheten for å etablere en regionalpark i Nordre Øyeren. Regionalpark er en samarbeidsform for verdiskaping, opplevelser og destinasjonsutvikling, og arbeidet skal gjøres i samarbeid med Lillestrøm kommune og Akershus fylkeskommune.

Rælingen og Lillestrøm deler en felles historikk knyttet til tømmer. Det er en del av vår lokalhistorie som ikke minst er fremtredende på Nordby. Men det er også en del av Norges nasjonale trelasthistorie. Rælingen har en viktig rolle å spille for opplevelser i natur, med kultur og med historien knyttet til tømmerdrift i og rundt Nord-Europas største innlandsdelta. Derfor er vi glade for at kommunestyret ga tilslutning til prosjektet Nordre Øyeren regionalpark, slik vi foreslo i formannskapet for noen uker siden.

Vi er opptatt av at en regionalpark bygger opp under våre kulturminner, et arbeid som allerede er i gang. Frivillige har i samarbeid med kommunen, grunneiere, og gjennom tømmerruta, allerede jobbet med viktige prosjekter. Eksempler på dette er arbeidet med å vise frem de gamle sagmurene rundt Byåa på Nordby og istandsettelse av Kommunehytta. Det er også et viktig mål å legge grunnlaget for nye lokale opplevelsesbaserte næringer som kan gi arbeidsplasser, og være med på å øke kvaliteten på våre aller nærmeste områder. Med vedtaket om å jobbe for regionalpark har vi basisen for å jobbe videre med opplevelser, kultur og historie i og rundt Nordre Øyeren.