Statistisk sentralbyrå kunngjorde tirsdag morgen ferske folketall, en statistikk som viser at det nå bor 307.131 personer i vår region.

Folketallet på Nedre Romerike er 197.436, mens det i de seks kommunene på Øvre bor 109.795.

Lørenskog øker mest

Lørenskog hadde størst økning i løpet av årets seks første måneder, med 784.

Ullensaker økte med 716, Skedsmo med 521.

Nevnes må også Nannestad, som øker jevnt og trutt, denne gang med pluss 255.

Det vil si allerede nå 1,8 prosent vekst, etter et halvt år.

Fornøyd ordfører

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) ønsker alle nye innbyggere velkommen og gleder seg over solid vekst.

– Vi kommer nok til å få oppleve en tilnærmet like stor vekst de neste fire-fem årene, før den flater ut.

– Dere har ingen voksesmerter?

– I det store og hele går dette bra. Barnehagedekningen er god, og vi har skoleprosjekter på gang i form av ny skole på Fjellhamar og utvidelser på Benterud.

Tre med minus

Tre kommuner hadde derimot nedgang i folketallet i 1. halvår.

Hurdal har 16 færre innbyggere enn ved årsskiftet, Gjerdrum tre og Fet to.

Ser vi på tallene for fødselsoverskudd, ligger også her Lørenskog med topp med pluss 109, etter 225 fødsler og 116 dødsfall.

Ullensakers fødselsoverskudd var på 98, etter 223 fødsler og 125 dødsfall, mens Skedsmos fødselsoverskudd var på 68, etter 272 fødsler og 204 dødsfall.

Stor innflytting

Statistikken forteller også om en betydelig netto innflytting.

Lørenskog troner igjen øverst, med 675 flere innflyttet enn utflyttet.

Ullensaker har her en tilvekst på 618 sjeler, Skedsmo 453.

Fet, Hurdal og Gjerdrum har flere utflyttet enn innflyttet, henholdsvis 28, 14 og 11.

Per 1. juli var Norges folketall 5.350.417, som er 15.655 høyere enn ved årsskiftet.

Fakta

Romerikes folketall per 1. juli:

 • Skedsmo 56.173 (+ 521)
 • Lørenskog 40.890 (+ 784)
 • Ullensaker 38.950 (+ 716)
 • Eidsvoll   25.072 (+ 153)
 • Nittedal 24.245 (+ 156)
 • Nes 22.168 (+ 283)
 • Sørum 18.341 (+ 78)
 • Rælingen 18.270 (+ 109)
 • Aurskog-Høland 16.621 (+ 121)
 • Nannestad     13.937 (+ 255)
 • Fet   11.840 (- 2)
 • Enebakk 11.056 (+ 30)
 • Gjerdrum   6.820 (- 3)
 • Hurdal     2.848 (- 16)