Det kommer fram i bacheloroppgaven «Fra drapsdømt til kjendis», skrevet av Elise Rønnevig Andersen, ifølge VG. Andersen har blant annet tatt for seg forskjellene i pressens framstilling av Orderud under rettssaken og ved løslatelse.

– Det er klart at jeg også har gitt rene koseintervjuer hvor jeg har hatt en agenda i å fremstille meg selv som et mer komplekst menneske. Jeg hadde jo en agenda i årene etterpå, å rette opp det inntrykket mediene har gitt av meg, sier Orderud i oppgaven.

I tiden etter drapene på Orderud gård i 1999, følte Veronica Orderud at hun ble beskrevet på en måte hun ikke kjente seg igjen i. Hun følte seg framstilt som en manipulativ heks og en demon, og hun har i ettertid hatt et sterkt behov for å rette opp inntrykket.

Oppgaveforfatteren Andersen mener Orderud har lyktes med sitt prosjekt. Medieoppslagene om henne endret karakter etter at hun slapp ut av fengsel etter 12 år, og hun blir nå mer alminneliggjort og positivt framstilt, konkluderer hun.

Orderud har ikke ønsket å la seg intervjue om saken, men henviser til uttalelsene i oppgaven. (©NTB)