I by- og utviklings perspektiv, snakkes det om et steds X-faktor. Lørenskog kommunes x-faktor de siste årene, har trolig vært svært mange nybygde boliger. Lørenskog har strategisk beliggenhet mellom Oslo og Gardermoen, gode tog- og veiforbindelser og alt dette nær Østmarka. Dette er objektive lett målbare faktorer.

Hva med de subjektive faktorer i byutviklingen? De som har med opplevelser å gjøre. Opplevelser som kommer av positive, kreative og inkluderende aktiviteter. Dette vi mennesker erfarer og opplever gjennom sansene. Gjennom lys, lukter og lyder. Folks aktiviteter og det livet som leves på stedet, alt dette oppleves gjennom sansene. Disse opplevelsene er grunnlaget for det vi omtaler som atmosfære. Atmosfære påvirker følelsene våre for et sted. Atmosfære og følelser er det mer krevende å sette et mål på.

Urban atmosfære i Lørenskog?

Urban atmosfære, er det en av Lørenskogs X-faktorer? Det virker ikke slik, siden flertallet i OsloMets styre, gikk for etablering av Campus Romerike i Lillestrøm by. «Jordene ved Ahus» ble valgt bort.

Kommunestyret i Lørenskog behandlet onsdag 16. mars en orienteringssak rundt arbeidet med områderegulering for Fjellhamars utvikling. Fjellhamar er allerede et attraktivt boligområde, med en sterk identitet og tilhørighet over generasjoner. Derfor har engasjementet vært høyt, rundt bevaringen av Fjellhamar Gamle-skole.

Fjellhamar har enda mer enn gamle-skolen å by på. Det gjør at Fjellhamar har gode forutsetninger for å øke egen, og hele kommunens, urbane atmosfære. Atmosfære kan ikke kjøpes for penger, men det koster å utvikle tettsteder med atmosfære. Derfor må atmosfære vektlegges i alle nivåer av planlegging og utvikling.

Historisk dybde skaper atmosfære

En viktig atmosfære-faktor er historisk dybde. Et urbant miljø som domineres av blokker i glass og betong, kan fremstå kaldt og sjelløst. Moderne arkitektur kan ødelegge et steds tidsdybde og atmosfære, men også styrke opplevelsen av de gamle historiske bygg. Restaurerte miljøer og vernede bygninger gir ingen garanti for en god atmosfære. Gamle bygg kan lett ende, som en litt overfladisk turistattraksjon.

Derfor må nye og gamle bygg være «levende bygg», med aktiviteter som tilhører samtidslivet. Utfordringen ligger i, hvordan nye moderne bygg kan innpasses sammen med, eksisterende bygningsmasse og bevaringsverdige bygg. Slik kan utviklingen gi oss en god mulighet til ytterlig styrking av identiteten på Fjellhamar, et av Lørenskogs eldste lokalsenter.

Fjellhamar, en idyll

Da Fjellhamar i 2011 ble vurdert i RB-kåringen «Romerikes vakreste tettsted» ble det lagt spesielt vekt på at nybyggene på Fjellhamar var lojale mot eksisterende arkitektur. «Idyllisk tettsted på rett vei», skrev RB.

Strekningen mellom Lørdagsrudveien og Fjellhamar kirke, med den gamle skolen, Flaggfjellet, Fjellhamar hovedgård, Fjellhamarelva, den gamle teglsteinfabrikken og Gundersen-vika hører sammen. Alt dette utfyller hverandre til en helhet. Dette må hensyntas og deretter utvikles sammen med området ellers. Slik får vi et levende urbant miljø med tidsdybde, som samtidig verner om den hyggelige Fjellhamar-atmosfæren.

Monica O. Oseberg, Lørenskog Høyre