Verksted mistet retten til å utføre EU-kontroller i én måned: – Straffen var ganske streng

Lillestrøm-bedriften var svært uenig i Statens vegvesens vedtak, men klagen førte ikke fram hos Vegdirektoratet.