Vi skal gi Øyvind Solum (MDG) rett i en ting: Det er viktig at vi kommer raskt i gang med de store samfunnsutfordringene når vi om drøyt ett år er nye Akershus fylke.

For oss i Senterpartiet er etableringene av de nye fylkene selve grunnsteinene for å få bærekraftige løsninger. Folkestyret er selve livsnerven i samfunnet mener vi i Sp, og uten folkestyret har vi ikke tro på at vi vil få til nødvendig utvikling i samfunnet vårt.

Sentralisering

Viken-tilhengerne vil ikke adressere at det er store forskjeller i befolkningstetthet, hvor Bærum har drøye 700, mens Nore og Uvdal har 1 -en- innbygger per kvadratkilometer. Når hver stemme er like mye verdt, så forstår alle at etableringa av Viken er et stort sentraliseringsprosjekt.

Romerike hadde ved nyttår nesten 324 000 innbyggere, mens hele Østfold bare så vidt bikka 300 000. Skal vi tro befolkningsprognosene vil Romerike bli stadig flere i forhold til Østfold, og ville dermed ha fått større og større makt.

Avstand kan måles i hvordan vi opplever samfunnet og hverdagen, og vi har vel alle måtte innse at vi ikke henger helt sammen i Viken. Vi merket det jo svært godt under koronarestriksjonene, hvor tvangssammenslåingens mor, Erna Solberg, måtte dele Viken inn i soner, bokstaver og farger, rett og slett fordi Viken som fylke ikke var en formålstjenlig avgrensning. Avstandene og forskjellene var for store, til og med Bent Høie sa det rett ut.

Legitimitet

For at et fylke skal fungere somet demokratisk nivå, må innbyggerne oppleve at folkevalgte representere dem. Innbyggerne må ha trua på at de kan velge sitt fylkesting, og kaste de ut igjen ved neste valg. Dette skaper legitimitet for de vedtak som fattes, de prosesser som kjøres, den utviklingen som skjer. Dette handler ikke om parti, men om kjennskap og kunnskap om de du er valgt inn av og for. Det handler om å leve i det samfunnet du er med å skape, at du som folkevalgt må vente lenger på bussen når rutene kuttes, at din bil står fast hvis fylkesveiene ikke brøytes, at dine barn får lenger skolevei når et studieprogram legges ned, eller at din grendeskole ikke lenger har elevgrunnlag på grunn av vedtaket du fattet i regionale planer.

Verdt prisen

Som folkevalgt kan man ikke gjøre alle til lags, men samtidig skal det ikke være enkelt å fatte vedtak som har stor negativ innvirkning på folks liv. I et fylke med over 1,2 millioner innbyggere som strekker seg fra Halden til Hallingdal, vil avstanden gjøre det lettere å fatte upopulære vedtak, rett og slett fordi man ikke vil møte konsekvensene av vedtakene i eget liv.

Et velfungerende demokrati har en kostnad, men det er verdt hver eneste krone å få ryddet opp i rotet etter forrige regjering. Summen er høy, men tilsvarer i underkant av 300 kroner per innbygger i Viken. Neida, ikke i året, men totalt for hele pakka, og det mener vi det er verdt, for selv om Senterpartiet ikke har ansvar for tvangssammenslåingsfesten, så tar vi ansvaret med å rydde opp.

Demokrati

Solum peker på mange utfordringer og løfter flere spørsmål i sitt innlegg. Senterpartiet er klar over og takknemlige for det enorme arbeidet våre ansatte legger ned i prosessen med å etablere tre nye fylker, og selvsagt påvirker det produksjonen på andre områder. Likevel er det en sterk forenkling i den situasjonen verden er i nå å tillegge etableringsprosessen alt som verden kaster på oss av utfordringer. Noen av de som kjempet igjennom tvangssammenslåingen hevder at situasjonen krever at vi stanser delingen, og til det svarer vi at aldri før har det vel vært viktigere å redusere avstand mellom velgerne og de som styrer, og å gjenskape tillitt. Å etablere Akershus er viktig for demokratiet vårt, det vil vi aldri gi oss på.

Jane Bråthen, Anders E. Graven og Brita Skallerud, toppkandidater for Senterpartiet til fylkestingsvalget 2023