Ingen kan lese historien om Leon uten å bli berørt. Men det hjelper ikke.

Gjerderudveien står for en uverdig ansvarsfraskrivelse - det understøttes sannsynligvis av Leons innkomstrapport til Ahus. Så kjære kommunalsjef Jan-Henrik Karlsen i Nes kommune: Hvilke virkemidler er det foreldrene kan bruke for at Leon skal kunne leve et verdig liv, og ha en sykepleiefaglig omsorg som kompenserer den egenomsorg han ikke selv er i stand til å ivareta?

Det er ditt ansvar å se til at disse virkemidlene blir gitt Leons foreldre!

Anne Marit Veland, kreftkoordinator, Rogaland