Gå til sidens hovedinnhold

Verdens Miljødag - like viktig 50 år etter!

Leserinnlegg

I 1972 ble Verdens miljødag etablert. Hensikten var å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. FNs miljøprogram har det overordnede ansvaret for markering av dagen, og hvert år, den 5. juni, er det et spesifikt tema som blir løftet fram. I år er temaet «Restore our Earth», og fokus er på bl.a restaurering og å bygge opp igjen natur, rydde elver og hav, endre matforbruk og bygge grønne byer.

Viktigheten av å ta vare på naturen og et sunt miljø, har vært stort og voksende siden 60-tallet. En av de som vekket bevisstheten om dette, var Rachel Carson. Hun oppdaget at det ble mindre fugl i naturen rundt henne, og fant ut at årsaken var spredning av miljøgifter. Giftige stoffer i luft og vann kom inn i insekter m.m., ble ført oppover i næringskjeder, for til slutt å påvirke helse og forplantning hos fugler. Heldigvis medførte oppdagelsen at man fikk stanset utslipp av miljøgifter som blant andre DDT, PCP, kvikksølv og bly.

Samme år som Verdens miljødag ble etablert fikk Norge, som første land i verden, egen miljøvernminister. Ca 15 år senere presenterte Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, rapporten «Vår felles fremtid», der mange av utfordringene innen miljø ble presentert. Også klimautfordringen ble da en del av dagsorden.

50 år med fokus på miljø burde være et bra utgangspunkt. Men dessverre er mange av utfordringene fortsatt uløst og nye alarmerende problemer har oppstått og økt i omfang. Utslipp av mikroplast truer dyreliv, fisk og fugl og er en parallell til miljøgiftene. Utryddelsen av natur og biologisk mangfold er dramatisk. På de siste 50 årene er totalbestanden av ville dyr, fugl og fisk redusert med 60 prosent, og opptil en million arter står fare for å dø ut. Hovedårsaken er menneskenes økende utbredelse og nedbygging av arealer.

Tilstanden til regnskogene og korallrevene er kritisk. Verdens største regnskog, Amazonas, er redusert med 1/3-del, i tillegg er halvparten av det som er igjen såpass skadet at det er usikkert om det kan reddes. Fortsetter trenden, samtidig som klimaet blir varmere, er det en stor fare for at hele Amazonas vil være forsvunnet om 50-100 år. Korallrevet Great Barrier Reaf trues av stadig varmere havvann, og opp mot 2/3-deler er skadet eller varig ødelagt.

Vi kan ikke la denne utviklingen fortsette. Snart 50 år etter etableringen av Verdens miljødag er det på tide å vise virkelig handlekraft for kloden som vi alle er avhengig av.

Eline Stangeland, Gruppeleder Lillestrøm MDG og Stortingskandidat, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken