Gå til sidens hovedinnhold

Venter spent på F-16-svar: Kan gi opp mot 100 jobber på Kjeller

Første halvår 2021 ventes en avklaring om salg av de norske kampflyene F-16. Det kan bety gode nyheter for de ansatte på flyverkstedet på Kjeller.

Som Romerikes Blad skrev tidligere i september, skal den norske jagerflyflåten bestående av i alt 57 F-16 avvikles. Disse erstattes nå etappevis av Joint Strike Fighter. Hele den gamle kampflyflåten skal være utfaset innen 2022.

Forsvarsmateriell jobber med nå å få solgt F-16-flyene, og blir det slike kontrakter med andre land kan det bety gode oppdrag for flyverkstedet på Kjeller.

Leder for KAMS, Atle Wøllo anslo overfor RB tidligere denne måneden et behov på mellom 50 og 100 flyteknikere, og at de er beredt til å ta oppdrag fra Forsvarsmateriell. KAMS er en del av Kongsberg Gruppen, som eier og drifter flyverkstedet på Kjeller.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) har i den anledning spurt forsvarsminister Frank Bakke -Jensen (H) om mulighetene for norsk forsvarsindustri. Huitfeldt, som representerer Akershus, er leder for forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget.

Huitfeldts spørsmål til forsvarsministeren hadde denne ordlyden:

Anniken Huitfeldt (A)

– Hva er tidsplan og status for avhending av Forsvarets F16-jagerfly, inkludert muligheter for norsk forsvarsindustri i forberedelsen av flyene før avhending?

Frank Bakke-Jensen (H)

Frank Bakke-Jensen svarte Huitfeldt at Forsvarsdepartementet i september 2019 ga Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.

– Klart i 2021

– Forsvarsmateriell vurderer mulighetene for norsk forsvarsindustri som ligger i avhendingen av F-16 systemet og har en god dialog med industrien rundt dette.

Det er flere potensielle kunder som ønsker å overta F-16 jagerfly, fortsatte Bakke-Jensen, men la til at et salg av flyene er avhengig av godkjenning fra amerikanske myndigheter ettersom det foreligger avtalefestede begrensninger i retten til å videreselge forsvarsmateriell som er produsert i USA.

– Forsvarsmateriell vurderer imidlertid at en kontrakt kan være inngått i løpet av første halvår 2021, avsluttet forsvarsministeren.

Forsvarsmateriell (FMA) er et statlig organ direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FMA har hovedansvaret for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren.

Det er dermed FMA som har oppgaven med å forsøke å få den gamle kampflyflåten solgt til andre land.

STØTTE: Adm.dir. Atle Wøllo i Kongsberg Gruppens avdeling KAMS bekreftet støtte til Forsvarsmateriell ved et eventuelt salg av F-16-fly. KAMS kan få et behov på 50 til 100 nye ansatte.

Gjelder 57 fly

Teknisk Ukeblad hadde en større sak om ambisjonen om å få solgt F-16-flyene i 2019.

Her framgår at det norske Luftforsvaret har igjen til sammen 57 F-16 som har vært gjenstand for kontinuerlig oppgradering fra de ble levert.

Ifølge Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell går gjeldende plan i all hovedsak ut på å fly 28 F-16 Bl 15 ut året 2021.

Strategien er å forsøke å selge de 28 maskinene som fases ut sist i én blokk fortrinnsvis til én nasjon, inkludert reservedelspakker. FMA refererer til samtaler de har hatt med potensielle kunder, og at det er ønskelig å kunne tilby maskiner som har igjen minst 1.200 timer levetid.

Mye flytid igjen

I oppdragsbrevet får Forsvaret, ifølge Teknisk Ukeblad, blant annet beskjed om å utrede og anbefale mulige tiltak for at flest mulig av de siste 28 maskinene skal ha minst 1.200 timer flytid igjen på skrog og belyse konsekvensene av dette.

F-16 er i utgangspunktet konstruert for å klare minst 8 000 flytimer. Gjennomsnittlig flytid på de norske skrogene har passert 6 000 timer, fikk Teknisk Ukeblad opplyst våren 2019.

– De øvrige maskinene skal også forsøkes å selges, selv om dette medfører omkostninger i forbindelse med reparasjon, komplettering og lignende, dersom dette viser seg å generere positiv inntektsstrøm, skriver departementet.

I tillegg skal vil det også være ønskelig å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Når det gjelder salg av brukte F-16, har for eksempel Romania kjøpt til sammen 17 fly fra Portugal og skal fortsatt være på jakt etter flere. Også Indonesia har kjøpt brukte F-16, fra USA.

RB FAKTA

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) eies av Kongsberg Gruppen (majoritet) og finske Patria.

KAMS overtok flyverkstedet på Kjeller i 2019.

Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med det norske Forsvaret for vedlikehold, reparasjon og overhaling av Forsvarets plattformer.

Selskapet har også inngått kontrakter med større internasjonale aktører innen flyindustrien for både nyproduksjon og vedlikehold.

Kommentarer til denne saken