I et leserinnlegg på RB.no 7/9 går Venstrerepresentantene Schytz og Reuch ut og advarer velgerne mot at et regjeringsskifte kan true deres nasjonalparkplaner. Vi får bl.a. vite at Venstre ønsker å etablere nasjonalpark for å ta vare på de umistelige naturverdiene.

Mye av de viktigste naturverdiene ligger i Østmarka Naturreservat – områder med den strengeste verneformen vi har. Nå går Venstre, og andre selvoppnevnte miljøengasjerte, paradoksalt nok i front for å nedklassifisere disse områdene i håp om at dette sammen med et mye større område, med store menneskelige inngrep og mindre naturverdier som til sammen skal være nok for å få juridisk dekning for å få etablert en nasjonalpark, som da igjen er en mildere verneform enn naturreservat.

Fram til nå har jeg ikke hørt at noen partier som vil liberalisere verneformen på dette området, før nå når Venstre og andre partier paradoksalt nok begynner å tukle med dette. Når vi også vet at områder som får nasjonalparkstatus får kraftig økning i besøkstall, og derved drastisk økt slitasje, så setter jo Venstre og deres venner rødlistede arter i direkte fare.

Det hadde jo vært en ærlig sak om målet var økt utenlandsk turisme, og en ikke brydde seg om naturen, men særlig områder nær tettbebyggelsen i Oslo har større slitasjeskader, og da er det jo ikke noen god idé å utsette områdene får enda større press om en virkelig bryr seg om naturen. Jeg mener befolkningen rundt Østmarka bør være den som burde prioriteres å få gode opplevelser i skogen i en travel hverdag. Det finnes vel ikke ett politisk parti som ikke ønsker å ta vare på Østmarka, som det viktige naturområdet det er for befolkningen rundt.

Legg der derfor vekk de lite gjennomtenkte planene om nasjonalpark. Bruk heller ressursene på bedre tilrettelegging slik at flere i nærområdet kan få mulighet til å oppleve marka framfor økt sysselsetting i byråkratiet! Og til slutt bør Venstre slutte med skremselspropaganda om at Senterpartiets nei til nasjonalpark skyldes private skogeieres ønske om økt profitt. Områdene som nå utredes til nasjonalpark er først og fremst kommunalt eid skog, og de har dessverre rett til å la skogen stå å rotne på rot. Ideelt burde en skånsom drift av de kommunale eiendommene vært med på å bidra et til det grønne skiftet.

Hans Kristian Solberg, Enebakk, Stortingskandidat Senterpartiet