André Andersen skriver i et innlegg 8. april at han synes det er trist at skogen på Jessheim bygges ned. Det er vi i Venstre helt enige med ham i.

Nå bygges Jessheimmarka med Langelandsfjellet ned, og hvert øyeblikk starter trolig hogsten i skogen mellom Sørholtet, Nordbyjordet og Jessheimvegen (videoen). Venstre sloss i mange år for bevaring av Jessheimmarka, men vi tapte slaget i kommunestyret i juni 2015.

Utbyggingen ved Sørholtet ble vedtatt mot én stemme, Venstres stemme.

Venstre var forresten pådriveren for at Ullensaker omsider vedtok en grønn grense, altså en strek på kartet der vekst kan prioriteres på innsiden mens vern SKAL prioriteres på utsiden. Slik blir det enklere å stoppe bit for bit-utbyggingen av skogen. Da grensa ble trukket opp i kommuneplanen fikk vi dessuten justert den slik at en skogteig, en viktig 100-metersskog, øst for byen havnet på utsiden og dermed skal få stå.

Et større Venstre etter valget i 2023 vil beviselig hjelpe naturen i Ullensaker, og vi trenger medlemmer for å forsvare den med en sterk og tydelig stemme!

Stein Vegar Leidal, Styreleder i Ullensaker Venstre