Har du hørt om det rike landet som var for fattige til å bygge jernbane? Det er Norge i 2021. Heller enn å gi bort kontrollen til privat kapital er det på tide å sette fellesskapets midler bak de riktige investeringene, og velge bane fremfor vei for Romerike og regionen.

Det er prisverdig av Romerikets Blad å løfte jernbanedebatten høyt. Samferdselspolitikk er ofte preget av tunge og langdryge prosesser fjernt fra lokaldemokratiet. Derfor er det gledelig å se den entusiasmen som fyller bladet og regionen for det visjonære prosjektet Oslo - Stockholm på under tre timer.

For Rødt Akershus er det åpenbart at framtida ligger på skinner. Ikke bare av hensyn til klima, men for regionen. Å bygge raskere togforbindelser ut av landet vil redusere behovet for en tredje rullebane på Gardermoen, det kan spare lokalveiene våre for tungtransport og uavhengig av hvilken trasé som velges vil det styrke deler av den regionale kollektivtrafikken. Hvis man godtar å ikke velge de billigste løsningene er det også fullt mulig å unngå for store naturinngrep og lokale ulemper.

Det er akkurat nå vi må ta valget om å satse på jernbane, fordi det er nå debatten om motorveier går og om kort tid legges Nasjonal Transportplan 2022 - 2033 fram. Nye Veier ønsker å bygge ut E16 med ny trasé og flere felt, noe som vil gi mer trafikk, økte utslipp og tap av matjord, samtidig som bompengeregninga vokser. Hvis vi heller sier ja til bane kan mye av godstransporten skje på skinner, det samme gjelder deler av persontrafikken. Da kan behovet for storutbygging av veien forsvinne, og istedenfor utbedre og sikre veistrekninga uten å legge nye områder under asfalt.

Man kan godt skjønne at initiativtakerne bak jernbaneprosjektet leter etter privat kapital. For hos dagens regjering er det motorvei som gjelder. Over hele landet prioriteres gigantiske motorveiprosjekter samtidig som ventelista for jernbaneprosjektene vokser. Det samme er i ferd med å skje her i regionen. Men det er et politisk valg, ikke et økonomisk ett.

Samferdselsbudsjettene kan brukes på en annen måte enn i dag, og ideen om at Norge må hente inn privat kapital for å ha råd til å gjøre lønnsomme investeringer er i beste fall preget av ideologiske skylapper. Er det noe Norge har nok av er det kapital. Vi har over 10 000 milliarder på bok, investert i facebook-aksjer og handlegater i London. At vi skal hente inn privat storkapital fra Europa og statlig kinesisk kapital for å bygge ut vår egen infrastruktur er å undervurdere våre egne økonomiske muskler.

For hundre år siden bygde vi jernbaner som med riktig vedlikehold vil skape verdier for samfunnet i hundre nye år. Det er på tide vi spør oss hva våre barnebarn vil arve, et levelig klima og infrastruktur som fungerer, eller aksjer på et ustabilt finansmarked. Vi tror på jernbane i fellesskapet eie, drift og kontroll. Det handler om å prioritere og investere i framtida.

Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken | 1. og 2. kandidat til Stortinget for Rødt Akershus