SVs vil satse på barn og unge og like muligheter til alle.

Økte priser på mat og strøm, og økende renter, spiser seg inn i hverdagsøkonomien til mange. Som vanlig er det de som har minst fra før som rammes hardest av krevende tider, men også mange med vanlige inntekter merker det godt. I møte med krevende tider skal fellesskapet stille opp for dem som trenger det mest.

Gir oss rom

Eiendomsskatten i Lillestrøm gir oss rom til å satse på barn og unge. Inntektene fra eiendomsskatten er øremerka til kultur, idrett, frivillighet, miljø, barn og unge. Takket være eiendomsskatten har Lillestrøm kommune 170 millioner kroner i året å bruke på en rekke tiltak som for eksempel møteplasser, gratisprinsippet, tilskudd og driftsstøtte til lag og foreninger, og aktivitetskort som gjør det enklere for barn og unge i Lillestrøm å delta i aktiviteter, uavhengig av familiens betalingsevne.

Velgerne i Lillestrøm fortjener å få vite hvem Høyre vil nedprioritere om de får makt sammen med Fremskrittspartiet, og fjerner eiendomsskatten. Dersom Høyre ikke har tenkt til å nedprioritere kultur og idrett for barn og unge, må de finne millionene et annet sted.

Effektivisering er kutt

Høyre peker på effektivisering som en løsning. Kommunedirektøren selv sier at kommunen drives så effektivt at videre «effektivisering» blir til rene kutt i tjenestetilbudet. Likevel foreslo Høyre for noen måneder siden å gjennomføre ostehøvelkutt i hundremillionersklassen over en fireårsperiode. Hvor vil Høyre kutte 170 millioner kroner for å få fjernet eiendomsskatten? Er det i barnehagene? Skolene? Eldreomsorgen?

Fremover har Lillestrøm kommune store investeringsbehov, spesielt innenfor barnehager, skoler, og eldreomsorg. Dette er investeringer som også kommer til å koste mye penger. Vi får ikke i pose og sekk: det er ikke mulig å fjerne eiendomsskatten, fortsette den sterke satsingen på kultur og idrett, og på tilstrekkelig vis møte investeringsbehovene for våre barn og eldre, alt på samme tid.

Barn og unge

SV prioriterer å satse på våre barn og unge framfor å fjerne eiendomsskatten. Med den har vi råd til å levere gode aktivitetstilbud, og gi barna muligheten til å delta på lik linje med klassekameratene uavhengig av bakgrunn. Det betyr noe hvem som styrer, og valget i høst står mellom velferd eller skattekutt. SV går til valg på mer velferd, mindre forskjeller og gode fellesskapsløsninger.