Allerede halvannet år før Støre-regjeringens første Nasjonale Transportplan (NTP) legges frem er samferdselsministeren ute og senker forventingene - igjen. Om regjeringen fortsetter å bruke veinettet som salderingspost er det dårlig nytt for både norsk økonomi og trafikksikkerhet.

Arbeidet med en ny Nasjonal Transportplan er i full gang, og etter mange år med opptrapping av veibudsjettet ser det ut til å være bråstopp. I statsbudsjettet for gjeldende år vraket regjeringen en lang rekke gryteklare veiprosjekter, samtidig som de ga marsjordre til Statens vegvesen og Nye Veier om å nedskalere ytterligere flere veiprosjekter.

Trafikksikkerhet på tomgang

Fjoråret var et stort skritt i feil retning for norsk trafikksikkerhet, med en økning på nesten 50 prosent fra 80 omkomne i 2021 til 118 i 2022. På tross av dette kuttet regjeringen alle prosjektene statens vegvesen prioriterte på topp, og som var klare for utbygging. Dersom regjeringen nå, i tråd med samferdselsministerens signaler, også skal levere en ny og mindre ambisiøs transportplan er det svært alvorlig.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har varslet at dagens NTP er urealistisk og har varslet kutt i regjeringens nye transportplan som kommer våren 2024. Dette er dårlig nytt for trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske veier, gitt nullvisjonen som er vedtatt av Stortinget og slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. Å neglisjere dette gjennom kutt i veiinvesteringer er krevende å akseptere.

Enorm verdi for samfunnet

I en rapport Menon Economics utarbeidet for Statens vegvesen, dokumenterer de at nytteverdien av veinettet overstiger kostnadene med enorm margin. Det anslås at bruken av det norske veinettet gir en verdi på 1 100 milliarder kroner årlig. «Vi kan ikke regne veien som en ren utgiftspost. Veinettet må anses som en inntektsgenerator», sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland under fremleggelsen av rapporten. Dette er et budskap KNA støtter fullt ut, og det er grunn til å håpe at Hovlands klare tale lyttes til av Støre-regjeringen.

Vi har alle fått med oss den kraftige prisveksten det siste året, og har forståelse for at regjeringen må være mer restriktiv i sin pengebruk. Fortsatt kutt i kritisk infrastruktur som vei er imidlertid uansvarlig, uetisk og umoralsk, både for trafikksikkerheten og økonomien – både på kort og lang sikt.

Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub