Gå til sidens hovedinnhold

Veien ut av olja, er veien til trygge arbeidsplasser

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Første mai er en av våre kampdager, hvor vi feirer de seirene som arbeiderbevegelsen har vunnet. Vi markerer også de kampene som gjenstår. Dette er dagen hvor vi minner hverandre på at selv om vi har kommet langt, er vi ikke i mål, fordi det er flere utfordringer som må håndteres. En av disse er hvordan vi skal få Norge ut av olja, og inn i framtida.

I dag er det rundt 225 000 direkte eller indirekte sysselsatte i norsk oljebransje. I ei tid hvor klimakrisa blir stadig mer alvorlig, flere flykter fra klimaendringer enn krig og verden omstiller seg, er det på tide at vi også gjør det. I møte med et marked hvor olje blir en stadig mer usikker næring, kan vi fort risikere at tusenvis av mennesker står uten arbeid. Dette er konsekvensene av at Norge henger etter i det grønne skiftet, og slik kan vi ikke ha det.

Det hersker myter om at norsk industri ikke er miljøvennlig, og at teknologien til å erstatte olje, ikke eksisterer enda. Faktum er at i Norge er vi rike på naturressurser; i 2019 eksporterte vi fisk til en verdi av 76,5 milliarder kroner. I Møre og Romsdal produserer vi verdens reneste aluminium, og vi har enorm kompetanse på fornybare næringer som havvindkraft og solenergi. I flere år har Equinor bygget havvindkraft langs den britiske kystlinja, og vi satser mer på ingeniørutdanninger som skal jobbe på grønne arbeidsplasser. Det eneste som gjør at vi ikke kommer oss ut av olja, er den politiske viljen til å ta steget.

Sammen med FrP har vår regjering satt rekord i å åpne nye oljefelt. Vi satser mer på olje enn aldri før, selv om forskningen sier at dette er fullstendig uansvarlig å holde på med. I andre enden sender vi folk ut til en arbeidsplass de fort kan miste når oljeprisene faller. Det har skjedd før, og i våre dager ser vi det skje igjen. Dette viser at regjeringa, sammen med oljepartiene FrP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er mer opptatt av kortsiktig profitt heller enn trygge arbeidsplasser.

Vi i SU mener at miljø og trygge arbeidsplasser går hånd i hånd. Derfor mener vi at det er på høy tid at skattebetalernes penger ikke brukes til å finansiere mer olje. Vi mener heller at vi må satse fornybart, og bruke vårt statlige eierskap av Equinor på å skape miljøvennlige arbeidsplasser som kommer arbeidsfolk til gode. Vi vil satse på de ambisiøse prosjektene, som Nord-Norge banen, havbasert vindkraft og solenergi. Kunnskapen vi har fra oljebransjen kan og må overføres til nye næringer, samtidig som oljearbeidere omskoleres.

Et trygt arbeidsliv er fremdeles en av de viktigste kampene for arbeiderbevegelsen. Tryggheten som kommer av å ha arbeid å gå til om morgen er enormt viktig. Ikke bare for norsk økonomi, men også for enkeltmennesker. Med dagens klimakrise er norsk industri enda viktigere, og det samme er også å skape framtidas arbeidsplasser. Nettopp derfor sier vi i SU at oljealderen må ta slutt, og at vi må sikre folk en jobb å gå til. Ikke bare i morgen, men også på sikt.

Anne Sofie Johnsrud, Leder Øvre Romerike Sosialistisk Ungdom

Kommentarer til denne saken