Veien fortsatt stengt. Uavklart for skoleelevene

Det er for tidlig å si hvordan man løser situasjonen for skoleelever som skal til Kirkebygda dersom veien fortsatt er stengt mandag.