Veivesenet: De farligst veiene på Romerike

112 mennesker drept eller hardt skadet på fylkesveiene mellom 2013 og 2017.

DEL

I perioden 2013 til 2017 har Statens vegvesen region øst undersøkt trafikkulykker hvor personer enten har blitt drept eller hardt skadd i veiregionen.

Gjennomgangen viser at 84 personer har blitt hardt skadd, mens 28 personer er blitt drept.

Til sammenligning er sju mennesker blitt drept og 41 hardt skadd på riksveinettet i den samme perioden.

– Midtrekkverk har fjernet de alvorlige møteulykkene på E6 og på deler av E16. Vi ser fram til at Nye Veier AS starter å bygge ny E16 fra Nybakk mot Slomarka med midtdeler, slik at vi også der får skilt den møtende trafikken, sier Kjell Seim i en pressemelding. Han er trafikksikkerhetsekspert i Statens vegvesen.

Gjør tiltak

For å senke statistikken på fylkesveiene jobber veivesenet hele tiden med å finne gode løsninger.

– Vi kartlegger fylkesveinettet for å finne trafikkfarlige punkt eller strekninger hvor det bør gjøres tiltak.

Dette kan for eksempel være å sette opp siderekkverk, rette ut svinger, eller å sette ned fartsgrensene.

– Får vi førerne til å kjøre fornuftig, avpasse farten etter forholdene, og holde fartsgrensene oppnår vi mye. Derfor er også holdningskampanjer og fartskontroller viktig, sier Seim.

Artikkeltags