– Uforståelig av veivesenet

Veivesenet har frest bort sebrastripene på fotgjengerovergangen. Både beboere i området og kommunen reagerer.