I februar 2020 mistet Vlantana Norge alle sine løyver som følge av funn avdekket av Statens vegvesen og Arbeidstilsynet under kontroller i 2019.

Nå har Vegdirektoratet opphevet vedtaket etter behandling av klage sendt inn av selskapets advokat Sandra Latotinaite.

– Dette er et historisk vedak om oppheving i en historisk sak om tilbakekall om løyver, uttalte Latotinaite i Øvre Romerike tingrett i dag.

Det skriver lastebil.no.

– Vi har kommet til at det ikke var hjemmel for å tilbakekalle løyvet i dette tilfellet. For at vilkåret om «god vandel» ikke lenger skal være oppfylt må det minst foreligge enten dom eller sanksjoner for overtredelse av kravene. Selv om Vlantana Norge på vedtakstidspunktet var anmeldt for slike overtredelser var ikke selskapet dømt eller ilagt sanksjoner, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Vegdirektoratet.