– Vi gjør en kraftfull forbedring i pendlerfradraget, sier Vedum til Dagbladets Børsen.

I det justerte statsbudsjettet, som legges fram mandag, har Vedum funnet rom til 500 millioner kroner ekstra til å styrke pendlerordningen. Solberg-regjeringen hadde allerede foreslått økte fradrag for pendlerne i sitt budsjettforslag, og totalt styrkes ordningen med 800 millioner kroner sammenlignet med slik den er i dag.

Forslaget fra den forrige regjeringen var å kutte egenandelen til 14.000 kroner, men bare for personer som bor i de 300 minst sentrale kommunene i landet. Vedum vil utvide ordningen til å gjelde for hele landet.