I disse dager behandler Stortinget statsbudsjettet for 2022. Det skjer mens Norge står overfor flere store utfordringer:

- den globale klimakrisen må løses

- vi trenger økt vekst for å trygge fremtidens velferd

- vi må yte god velferd til dem som trenger det mest

Budsjettforslaget fra Høyre, Venstre og KrF er innrettet for å gi svar på disse utfordringene.

Den globale klimakrisen

Når vi skal redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, er det mest effektive tiltaket økte CO2-avgifter. Regjeringen Solberg la i klimameldingen frem et forslag til forpliktende opptrappingsplan frem mot 2030, som beklageligvis ikke fikk flertall i Stortinget. Regjeringen Solbergs budsjettforslag for 2022 innebærer en økning i tråd med opptrappingsplanen. Regjeringen Støre spente raskt ben på dette tiltaket ved å redusere veibruksavgiften, slik at det er høyst usikkert om det like store utslippskutt som det Solberg-regjeringen la opp til, kan oppnås med det rødgrønne flertallsbudsjettet.

Økonomisk vekst for å trygge fremtidens velferd

Vi må skape mer, ikke skatte mer, for å trygge fremtidens velferd. Vi trenger jobbskapere som er villige til å satse sin trygge økonomi for å skape noe de har tro på, og skape nye arbeidsplasser. Vi trenger en god skole, med faglig oppdaterte lærere og med satsning på bl.a. naturfag som dessverre regjeringen nå fjerner.

God velferd til dem som trenger det mest

God velferd til dem som trenger det mest handler om å løse problemene for dem som har dem, ikke for alle andre som ikke har problemer.

Når strømprisen er høy må de som har dårlig råd få økonomisk støtte, i stedet for at vi reduserer strømprisen for alle, noe som treffer best dem med boblebad og varmekabler i oppkjørselen.

Fordi vi så at de med lav inntekt hadde problemer med foreldrebetalingen i barnehaven innførte regjeringen Solberg et tak på 6 prosent av inntekten, noe som treffer nettopp dem med lavest inntekter. Når flertallet nå vil redusere maksprisen for barnehave treffer det oss med høye og middels inntekter, og ikke dem med dårlig råd.

Fordi vi så at enkelte barn ikke får delta på fritidsaktiviteter pga. familiens økonomi, etablerte regjeringen Solberg fritidskortet for barn. Dette er et målrettet og godt tiltak som dessverre regjeringen nå vil fjerne, uten at det finnes andre tiltak som treffer denne sårbare gruppen.

Det er vår oppgave som politikere å levere virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Dét ligger til grunn for budsjettforslaget fra Høyre, Venstre og KrF.

Tore Vamraak, Stortingsrepresentant (Høyre), Lillestrøm