– Vårt ansvar å ta vare på helsen til spillerne

Tar i bruk en rekke virkemidler og investerer et sekssifret beløp for å redusere antallet skader betraktelig.