Varsler gebyrsjokk: – Det har vært et stort fokus på å holde prisene nede og vi har kanskje vært litt dumsnille

Det skal investeres for flere milliarder kroner i årene som kommer. Det vil merkes på vann- og avløpsgebyrene.