Vi bruker timevis ekstra i året på å komme oss på jobb fra Trøgstad til Alnabru. Å vi betaler skatt og veiavgift! Det kommer også mange gamle utenlandske vogntog over RV 22 fra 18 Mysen, de betaler ikke skatt, men lager mye mer trafikk på veien, og over den gamle brua.

Dette har pågått i alle år og vi må få en lykkelig og nyttig slutt!

Espen Ruud, pendler