Lærum er, sammen med sin kollega Gard Lier, forsvarer for den 27 år gamle romerikingen som står tiltalt for en rekke overgrep mot 268 unge gutter.

De aller fleste overgrepene skal ha skjedd over nett.

Lærum begynte sin prosedyre fredag med å gjenta beskrivelsen 27-åringen selv har gitt tidligere under hovedforhandlingene.

– Han har levd et dobbeltliv og en livsløgn. Han har skrudd av og på empatien avhengig om han satt foran skjermen eller om han var ute i det virkelige liv, sa Lærum før hun presiserte at hennes klient gradvis har forstått alvoret i overgrepene han har begått.

Ifølge forsvareren skjemmes han i dag av sine handlinger.

– Han har grått og skammet seg over egen manipulering og hvordan han har håndtert barna han har hatt kontakt med på nett.

– Vilje til endring

Den tiltalte 27-åringen har erkjent de fleste postene i tiltalen, men ikke alle. Forsvarer Lærum brukte store deler av sin prosedyre på å gjennomgå tiltalen og begrunnet hvorfor de vil be om frifinnelse for enkelte poster.

Blant annet er forsvaret uenig i flere av de 144 trusselpostene i tiltalen. De mener det ikke er snakk om grove trusler, som påtalemyndigheten mener, men ordinære trusler.

Lærum ba også om frifinnelse for voldtektspostene, men ikke de tilstøtende postene i tiltalen, på grunn av uenigheter rundt jusen.

Når det gjelder straffeutmåling ba Lærum om mildest mulig straff for sin klient og la til at forsvaret mener aktors påstand er noe streng.

– Han skal ha en lengre fengselstraff, men aktor har lagt seg noe høyt, sa Lærum og ba samtidig retten om å ta hensyn til flere aspekter. Blant annet at 27-åringen har samarbeidet med politiet siden han ble pågrepet i oktober 2016.

– Han har hele tiden vært villig til å forklare seg og han har samtykket til varetektsfengsling. I november 2017 erkjente han de faktiske forhold, men tok forbehold når det gjelder skyldspørsmålet. Det har politiet hele tiden sagt at ikke skal brukes mot ham.

Lærum ba også retten om særlig å ta hensyn endringen forsvaret mener 27-åringen har gjennomgått.

– Han går til behandling og tar utdanning. Og viser ansvar og vilje til endring, noe som er veldig viktig med tanke på den dagen han skal ut igjen å bli en del av samfunnet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Over én million meldinger

Ifølge den omfattende tiltalen mot den 27 år gamle romerikingen, har hans framgangsmåte og modus vært gjennomgående:

Ved å utgi seg for å være tenåringsjenta «Sandra» på chatteappene KIK og Line, skal han ha fått flere hundre unge gutter til å sende seksualiserte bilder og filmer av seg selv. Videre har han truet med å publisere disse videoene hvis ikke de fornærmede fortsatte å sende lignende filmer.

Politiets hovedetterforsker på saken, politioverbetjent Vemund Eggen Sæther, har tidligere opplyst at politiet har avdekket 700.000 meldinger sendt på KIK og 400.000 på Line. Det ble funnet rundt 15.000 kontakter.

I løpet av 931 dager, er det blitt sendt 1.190 unike meldinger hver dag til og fra den tiltalte 27-åringen.

I tillegg er det gjort beslag av drøye 22.000 videoer. Disse filmene, som politiet har gjennomgått manuelt, danner en stor del av bevismaterialet i saken mot 27-åringen.

– Jeg var fullstendig blottet for empati og reflekterte ikke over hvilke virkemidler jeg brukte. Når jeg ser tilbake på den personen jeg var, ser jeg en ekstremt manipulerende person. Jeg var kontrollerende, truende og utspekulert, forklarte 27-åringen under hovedforhandlingenes første dag i slutten av januar.

 

Påstand om 16 års fengsel

Under sin prosedyre torsdag la påtalemyndigheten ned påstand om 16 års fengsel for 27-åringen.

– Det skal utmåles straff for til sammen 471 poster. Det er et veldig, veldig høyt tall, kommenterte konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik.

Blant annet mener påtalemyndigheten at 27-åringen skal straffes for 15 poster som omhandler voldtekter, 14 poster for seksuelle overgrep og 144 trusselposter.

Statsadvokaten tok opprinnelig utgangspunkt i 18 års fengsel, men 27-åringen får en strafferabatt på to år fordi han har erkjent de fleste forholdene han er tiltalt for. I tillegg kommer 949 dager i varetektsfradag.

– Det er en alvorlig sak, og det er en streng påstand, noe også vår klient har vært forberedt på, opplyste 27-åringens forsvarer, Gunhild Lærum til Romerikes Blad torsdag.

Aktoratet hadde i tiltalen lagt ned forbehold om påstand om forvaring, men de falt altså ned på at en tidsbestemt fengselsstraff vil være nok til å verne samfunnet mot den overgrepstiltalte romerikingen.

– Det er stor usikkerhet rundt hvordan tiltalte er når han skal løslates etter flere år. Derfor så vi det hensiktsmessig med en tidsbestemt straff, opplyste statsadvokat Per Egil Volledal.

Han la heller ikke skjul på at det har vært krevende å komme fram til en passende straffepåstand.

– Vi landet på påstand på tirsdag. Det har vært en vanskelig vurdering, sa Volledal til RB torsdag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Krever 25. mill.

Torsdag la også koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin – på vegne av de 270 ofrene i norgeshistoriens største overgrepssak – ned påstand om oppreisningserstatning på til sammen drøye 25 millioner kroner.

Det er det høyeste erstatningskravet som er fremmet i en sedelighetssak i Norge.

– Dette er en sak helt uten sidestykke i norsk rettspraksis. Både med tanke på omfanget, alvorlighetsgraden og grovheten. Årsaken til den høye summen er at det er så veldig mange fornærmede, sier Lundin.

27-åringens forsvarer, Gard Lier, mente i sin prosedyre at bistandsadvokaten hadde lagt seg på et for høyt nivå når det gjelder krav om oppreisningserstatning.

– Bistandsadvokatens påstand om oppreisningserstatning er bygget på saker med grovere forbrytelser enn i vår sak, sier Lier til Romerikes Blad.

Dette er saken:

  • I juni 2016 ble den 27-år gamle mannen fra Romerike pågrepet av politiet og varetektsfengslet i to uker i Ringerike tingrett, mistenkt for seksuelle overgrep på nettet. Han ble etter dette løslatt.
  • I oktober samme år hadde saken vokst i omfang og politiet på Romerike tok over etterforskningen.
  • Mannen ble pågrepet og boligen ransaket. Der fant politiet store mengder bilder og videoer med overgrepsmateriale.
  • Dette førte til politiet opprettet en egen etterforskningsgruppe med navnet «Operasjon Sandra» – oppkalt etter 27-åringens kallenavn i sosiale medier.
  • Siden pågripelsen i oktober 2016 har mannen vært varetektsfengslet.
  • Totalt skal det være snakk om over 400 fornærmede – alle gutter i alderen 9–18 år fra Norge, Sverige og Danmark. Over 160 av disse sakene avgjort ved prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Han er tiltalt for overgrep mot 268 unge gutter.
  • Tirsdag 29. januar startet rettssaken mot mannen i Nedre Romerike tingrett.
  • Saken var opprinnelig berammet fram til september 2019, men dom i saken vil foreligge før den tid.
  • Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Harald Brauer har konkludert med at 27-åringen er pedofil.
  • Torsdag la aktoratet ned påstand om fengsel i 16 år.