Den digitale hverdag har for lengst inntatt de offentlige kontorene og det gjelder både stat og kommune. Blant de eldre er det nå mange som blir frustrerte over denne flommen av digitale skjemaer.

Det er nå i ferd med å bli slik at du behøver ikke å oppsøke et offentlig kontor for å fremme saker. Skjemaene ligger klare på nettet til å fylles ut.

Bedre opplæring

Og godt er vel det. For de eldre blir dette særlig bra. Da slipper de både maset med trafikk- kork og forurensning. Men det forutsetter at det må gis en bedre opplæring i bruken av de aktuelle dataverktøyene.

Det hjelper lite med mange fine skjemaer hvis en stor del av befolkningen ikke har den kunnskapen de må ha for dette formålet.

Spørsmålet er hvordan kan vi nå få dette til?

En løsning kan være at de eldre som ønsker det, kan få en opplæring i de aller viktigste programmene.

Så melder spørsmålet seg, hvem skal nå ta ansvaret for dette?

Bør det bli et kommunalt, statlig eller privat oppdrag. En kombinasjon kan være bra, men noen må ta ansvaret og koordinere dette.

Selvrealisering

Det besittes store kunnskaper og erfaring hos den eldre befolkningen som kan komme samfunnet til gode og så er det jo noe som heter selvrealisering som er viktig for alle mennesker, i alle aldre.

Samfunnet trenger både kunnskapen og kapasiteten den eldre generasjonen kan tilby. Mange av de unge vil nok ha stor glede og nytte av å høste fra den eldre generasjonen

I disse koronatider har mange følt på utenforskapet som er blitt veldig omfattende. Det har forplantet seg i stort omfang blant annet til sykehjemmene og eldresentrene.

Sykehjemmene er nok ikke innredet bygningsteknisk, med tanke på det vi nå har opplevd. Arkitektene bør sette seg ned med aktuelle fagfolk og gjennomanalysere situasjonen. Det finnes gode løsninger, men de må frem i diskusjonene. Her har fagekspertene et stort ansvar.

Den digitale kommunikasjonen på sykehjemmene må utredes og i samarbeid med arkitektene må de finne bedre praktiske løsninger. Det bør ikke være slik at man av smittevernhensyn må stenge av avdelingene. Det finne bygningstekniske løsninger, men de må komme på bordet tidlig i byggefasen og mens byggene prosjekteres.

Ole K. Larsplass Strømmen