«Selskapene er nå i en omstilling etter vedtak i representantskapene i juni om at de skal fusjoneres fra nyttår. I den naturlige dialogen mellom daglig leder og styrene etter representantskapenes beslutning, har vi sammen kommet frem til at det er formålstjenlig med et lederskifte nå,» skriver de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike i en pressemelding.

Thomes Trømborg har ledet de to selskapene i åtte år. Ifølge pressemeldingen fratrer han etter eget ønske.

– Jeg opplever at mitt oppdrag er fullført, ved å ha utviklet selskapene fram til at de nå kan slås sammen. Dette har skjedd sammen med dyktige medarbeidere. For meg er det naturlig at en ny leder får tid til å forme sin rolle og sitt team når fusjonen skjer fra nyttår. Derfor takker jeg for meg nå. Selskapene er godt rustet, og leverer i dag på sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Nedre Romerike står foran en befolkningsvekst som fortsatt krever store investeringer. Jeg ønsker en ny leder i et sammenslått selskap lykke til, uttaler han i pressemeldingen

Styrene skal nå igangsette prosess for å ansette ny daglig leder.

Til å lede selskapene i perioden frem til at en ny daglig leder tiltrer, har styrene konstituert Kvalitet-, Miljø og HMS leder Torgunn Sætre.