Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen, sønnen Pål H. Henriksen og slamkjører Eilert Støen har akseptert et forslag til økonomisk forlik i vannverkssaken.

Det konkrete innholdet i forliksløsningen man har forhandlet seg fram til er foreløpig ikke kjent.

Forslaget skal styrebehandles i Nedre Romerike Vannverk/Sentralrenseanlegget RA-2 førstkommende torsdag.

Tror på løsning

Henriksens advokat, Hermann Skard, ønsker ikke å kommentere saken før avtalen er formelt i boks.

– Jeg tror vi blir enige, sier han.

Også Støens og Pål. H. Henriksen advokater bekrefter overfor RB at det går mot forlik.

Daglig leder i NRV/RA-2, Dag Jørgensen, presiserer at det gjenstår formell behandling av forliksforslaget.

– Men jeg kan bekrefte at styret vårt vil få seg forelagt et anbefalt forslag til løsning, sier han.

Nesten 100 mill.

NRV/RA-2s totale krav mot Ivar T. Henriksen er på nesten 100 millioner kroner. Selskapene har sikret seg arrest i det aller meste av de tiltaltes eiendommer og eiendeler og har dermed hatt gode forhandlingskort på hånden.

På toppen av det hele endte ankebehandlingen av vannverkssaken i lagmannsretten med at de tiltate ble funnet skyldig på de aller fleste tiltaleposter.

Dermed har de tiltalte innsett at de ikke kommer utenom et økonomisk oppgjør.

Etter hva RB forstår har man kommet fram til en forliksløsning som gir selskapene god dekning for kravene sine, samtidig som de saksøkte beholder en anstendig bosituasjon.

NRV/RA-2 har fra før inngått økonomiske avtaler medde øvrige tiltalte i saken, Peab og Hallvard E. Aanonli.